Component uit paddenstoel mogelijk werkzaam tegen Covid-19

Voor een recente studie screenden en valideerden onderzoekers moleculen uit passenstoelen op hun werk- zaamheid tegen de voornaam ste e protease (Mpro) van seve- re acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

De Covid-19-pandemie is nog steeds niet voorbij en blijft. wereldwijd grote druk op de zorgsector uitoefenen. Het ontstaan van gemuteerde SARS-Cov-2-varianten en het gebrek aan universeel geauto- riseerde therapeutische mid- delen dragen eraan bij dat het aantal aan SARS-Cov-2 gere- lateerde ziekte- en sterfgeval- len blijft stijgen. Het Mpro van SARS-Cov-2 is een belangrijke therapeutisch doel voor de ontwikkeling van medicijnen tegen Covid-19. Paddenstoelen, en bestanddelen die hier uit worden gewonnen, staan bekend om hun medicinale eigenschappen. Ze bezitten ontstekingsremmende, anti bacteriële en antivirale eigen schappen. Desondanks werd de werkzaamheid van bestanddelen uit paddenstoelen voor de behandeling van SARS-CoV-2 nog niet uitgebreid onderzocht. Voor het betreffende onder zoek werd de bindings-affinteit met SARS-CoV-2 Mpro van bestanddelen uit de C. militaris (een paddenstoelen soort) onderzocht en het bestanddeel met de sterkste affiniteit geselecteerd. De Cordycepin-interactie werd beoordeeld aan de hand van MD-simulatie. Uit de resultaten bleek dat het Cor dycepin uit de C. militaris de actiefste molecuul tegen het SARS-CoV-2 Mpro was.

Shiitake